top of page
Financieel rapport

Nieuws

 • 2023/08/17: "Heeft u de factuurvoorwaarden voor consumenten ook al aagepast aan de nieuwe wetgeving?
  Uw onderneming riskeert vanaf 01/09/2023 geen kosten bij laattijdige betaling te kunnen aanrekenen." En 2e pdf in bijlage toevoegen
 • 2023/01/31 Na deze bankenpaniek mag je een kredietschaarste verwachten
 • 2023/01-31 Artikel De Tijd met eigen commentaar:
  "Kredietschaarste: Wilt u als ondernemer uw slaagkansen tot krediet verhogen? Vraag AVH advies om begeleiding."
 • 2021/06-10 Artikel Finsiders met eigen commentaar:
  "Cash is de motor van uw bedrijf! Beheer en beheers uw stromen met deze tips hieronder." https://www.finsiders.be/nl/finsights/heeft-uw-onderneming-een-crashprobleem?fbclid=IwAR0VdtTkPMiiZxje58sQEuEVZM_56PUJpwweiyb3p84xq9YrSOHeoMvzRfA
 • 2020/11-12: Inhoudingsplicht onderaannemers:
  "De Belgische wet voorziet dat ondernemingen hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schulden van hun medecontractanten voor werken in onroerende staat – zoals bouw, elektrotechniek, schoonmaak en onderhoud (sinds 1978)– of activiteiten in de bewakings- of vleessector (sinds 2013). Heeft de (onder)aannemer met wie u een contract afsluit schulden bij de fiscus of de sociale zekerheid? Dan kunnen de FOD Financiën en de RSZ de opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk stellen voor de schulden, tenzij die de inhoudingsplicht op facturen strikt respecteert en correct aan de RSZ en de FOD Financiën doorstort. De inhoudingsplicht op facturen controleren: U moet nagaan of de inhoudingsplicht op facturen geldt wanneer u een contract afsluit, en bij de betaling van elke factuur die u krijgt voor de werken. Er is een inhouding van 15% op het factuurbedrag (exclusief BTW) bij inhoudingsplicht voor de FOD Financiën, en van 35% van het factuurbedrag (exclusief BTW) bij inhoudingsplicht voor de sociale zekerheid. Met de nieuwe mobiele onlinedienst 'Check inhoudingsplicht' kan iedereen de inhoudingsplicht voor een onderneming uit de betreffende sectoren controleren. http://www.checkinhoudingsplicht.be
bottom of page