top of page
Labyrinth.jpg

Werkwijze

Uw onderneming en haar operationele activiteiten worden binnen het lange termijnplan gescreend. Hierover wordt een advies geformuleerd. Begeleiding van de strategiebepaling kan hierin een onderdeel vormen. De financieringsbehoefte wordt geanalyseerd en gemotiveerd in het kredietaanvraagdossier. Het verdedigen van deze dossiers bij de verschillende bancaire kredietcomités en externe kapitaalverstrekkers vormt hierop een vervolg. AVH ADVIES stelt zich onafhankelijk op in de markt. Zij adviseert de KMO zaakvoerder-bestuurder in het formuleren van lange termijndoelstellingen en probeert de beste voorwaarden uit de kapitaalmarkt te halen.

In detail

  • screent de kwalitatieve kenmerken van uw onderneming

  • begeleidt de strategiebepaling binnen uw lange termijnplanning

  • stelt het kredietaanvraagdossier op met de nodige analyses, adviezen, voorstellen en motivering

  • begeleidt de onderhandelingen met de diverse financiële instellingen en/of durfkapitaalverstrekkers

bottom of page