top of page
 • Niet alleen de financieringskloof maar ook de kloof tussen ondernemer en vertrouwensbankier worden breder.
  Niet alleen de financieringskloof (kloof tussen vraag en aanbod) maar ook de kloof tussen ondernemer en vertrouwensbankier worden breder. Hoewel er veel wordt gesproken en geschreven over alternatieve financiering, blijft bancaire financiering als vrijwel goedkoopste en meest toegankelijke medium fungeren. Dat mag men niet uit het oog verliezen. Het is als ondernemer belangrijk te beseffen dat een bancaire financieringsaanvraag maar 1 kans krijgt. Bij een negatieve kredietbeslissing, keert een kredietcomité zelden op haar stappen terug. Vandaar het belang van een goede voorbereiding via een gedetailleerd kredietaanvraagdossier waarin historiek en toekomst worden weergegeven en waarin men de cijfers laat spreken in een bedrijfsverhaal en bedrijfsvisie. AVH Advies helpt u hierbij.
 • 42% van de ondernemers ervaart meer moeilijkheden tot bancaire kredietverlening.
  Te weinig ondernemers zijn zich bewust van de noodzaak tot een goede voorbereiding om de toegang tot financiering te verbeteren. Wenst u een investeringskrediet, krediet- en garantielijnen voor projectontwikkeling of financiering van bedrijfskapitaal? Er bestaan diverse kanalen die voor uw onderneming van toepassing kunnen zijn. AVH Advies helpt u graag in uw krediettraject zodat uw onderneming kan genieten van de beste marktvoorwaarden in een maatwerkoplossing. Bron: De Tijd 27/02/2024 https://www.tijd.be/ondernemen/banken/bedrijven-raken-moeilijker-aan-banklening
 • 2023/08/17 "Heeft u de factuurvoorwaarden voor consumenten ook al aagepast aan de nieuwe wetgeving?
  Uw onderneming riskeert vanaf 01/09/2023 geen kosten bij laattijdige betaling te kunnen aanrekenen." En 2e pdf in bijlage toevoegen
 • 2023/01/31 Na deze bankenpaniek mag je een kredietschaarste verwachten
 • 2023/01/31 Artikel De Tijd met eigen commentaar:
  "Kredietschaarste: Wilt u als ondernemer uw slaagkansen tot krediet verhogen? Vraag AVH advies om begeleiding."
 • 2021/06/10 Artikel Finsiders met eigen commentaar:
  "Cash is de motor van uw bedrijf! Beheer en beheers uw stromen met deze tips hieronder." https://www.finsiders.be/nl/finsights/heeft-uw-onderneming-een-crashprobleem?fbclid=IwAR0VdtTkPMiiZxje58sQEuEVZM_56PUJpwweiyb3p84xq9YrSOHeoMvzRfA
 • 2020/11/12 Inhoudingsplicht onderaannemers
  "De Belgische wet voorziet dat ondernemingen hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schulden van hun medecontractanten voor werken in onroerende staat – zoals bouw, elektrotechniek, schoonmaak en onderhoud (sinds 1978)– of activiteiten in de bewakings- of vleessector (sinds 2013). Heeft de (onder)aannemer met wie u een contract afsluit schulden bij de fiscus of de sociale zekerheid? Dan kunnen de FOD Financiën en de RSZ de opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk stellen voor de schulden, tenzij die de inhoudingsplicht op facturen strikt respecteert en correct aan de RSZ en de FOD Financiën doorstort. De inhoudingsplicht op facturen controleren: U moet nagaan of de inhoudingsplicht op facturen geldt wanneer u een contract afsluit, en bij de betaling van elke factuur die u krijgt voor de werken. Er is een inhouding van 15% op het factuurbedrag (exclusief BTW) bij inhoudingsplicht voor de FOD Financiën, en van 35% van het factuurbedrag (exclusief BTW) bij inhoudingsplicht voor de sociale zekerheid. Met de nieuwe mobiele onlinedienst 'Check inhoudingsplicht' kan iedereen de inhoudingsplicht voor een onderneming uit de betreffende sectoren controleren. http://www.checkinhoudingsplicht.be
 • Over te nemen: Familiaal hotel in centraal West-Vlaanderen (aandelentransactie)
 • Over te nemen: Pizzeria en café met woonst in Oost-Vlaanderen
bottom of page